• Nákupní košík
Domů > Školení a vzdělávání > Microsoft Office > Microsoft Access - VBA

Microsoft Access - VBA

Tento dvoudenní kurz seznamuje účastníky s principy objektově orientovaného programování v jazyce Microsoft Visual Basic v prostředí aplikace Microsoft Access. Kurz je určen uchazečům bez předchozí znalosti VBA. Účastníci kurzu se seznámí se syntaxí jazyka, tvorbou formulářů a sestav, naučí se ladit program, zachytávat chybové stavy a využívat vestavěné funkce VBA.

Informace o kurzu

Délka kurzu

2 dny (12 vyučovacích hodin)

Cena s DPH:

5 082

Cena bez DPH: 4 200 Kč

Vyberte si termín

Garance Termín Čas Sleva Bez DPH S DPH Forma Účastníci
Dohodou 4 200 Kč 5 082 Kč  
G. Termín Cena
S DPH
Úč.
Dohodou 4 200
5 082

Co se v kurzu naučíte

 • Terminologie
  Pojmy třída, objekt, metoda, vlastnost

 • Popis a úprava prostředí pro vytváření kódu v jazyce VBA
  Kde jsou programy uloženy
  Spouštění programu - Obsluha událostí
  Události Formulářů, události sestav
  Práce s nápovědou

 • Základní zásady programování v jazyce VBA
  Způsob zápisu procedur
  Komentáře
  Proměnné a konstanty – deklarace, viditelnost
  Načítání hodnot z textových polí formulářů do proměnné
  Základní odkazy na prvky
  Vestavěná dialogová okna
  Podmínky, cykly
  Objektové proměnné
  Funkce

 • Popis objektového modelu MS Access
  Objekt Application
  Objekt CurrentProject, CurrentData, CurrentDB
  Objekt QueryDefs, TableDefs,
  Objekt AllTables, AllQueries, AllForms
  AccessObject
  Objekt Fields, Field, TextBox, ComboBox
  Objekt DoCmd

 • Formulář s více podformuláři
 • Ovládací prvek Combo Box a List Box
 • Objekt DoCMD

 • Základy SQL
  Příkaz Select
  Vytvářecí dotazy
  Přidávací dotazy
  Aktualizační dotazy
  Odstraňovací dotazy

 • Princip přístupu k datům s využitím knihovny ADO
  Objektový model
  Objekt Connection
  Objekt Recordset
  Objekt Fields
  Objekt Command

 • Práce s daty v aktuální databázi
 • Práce s daty v externí databázi

 • Spouštění dotazů
  Spuštění libovolného SQL dotazu v databázi
  Spouštění akčních dotazů

 • Formuláře
  Vytvoření úvodní obrazovky
  Vytvoření hlavní obrazovky
  Nevázané formuláře
  Vyhledávací formuláře
  Spouštění dotazů a sestav z formulářů
  Synchronizované formuláře

 • Sestavy
  Formátování sestav
  Přistupování k vlastnostem sestav pomocí VBA

 • Spolupráce s MS Office
  Ovládání MS Wordu z MS Accessu
  Ovládání MS Excelu z MS Accessu
  Ovládání MS Accessu z MS Accessu

Certifikace

Absolventi kurzu obdrží certifikát společnosti Computer Help.

Požadované znalosti

Pro úspěšné absolvování je doporučené absolvování kurzů ACC-1, ACC-2 a Excel VBA-1. Není potřeba absolvovat kurz ACC-3 Makra.

Máte zájem o zakázkový kurz nebo individuální konzultaci?

Chcete přizpůsobit kurz vašim požadavkům? Máte zájem o výuku ve vašich prostorách? Potřebujete s nečím poradit? Pro více informací nás kontaktujte nebo nám zanechte zprávu.

+420 221 503 111
skoleni@computerhelp.cz
COMPUTER HELP, spol. s r. o.
Slezská 2127/13
120 00, Praha 2 - Vinohrady

Naši zákazníci