• Nákupní košík
Domů > Školení a vzdělávání > Akreditované kurzy DVPP > Microsoft Excel VBA - základy

Microsoft Excel VBA - základy

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří se potřebují seznámit s programováním ve Visual Basicu jako rozšíření aplikace Microsoft Excel. Kurz na praktických příkladech seznamuje pedagogické praocvníky, jak pomocí jazyka VBA manipulovat se základními objekty Excelu - Application, Workbook, Worksheet a Range, jak ošetřovat chyby v běhu programu, ladit kód a jak využívat vestavěné funkce VBA - to vše na připravených praktických ukázkách.

Informace o kurzu

Délka kurzu

3 dny (12 vyučovacích hodin)

Cena s DPH:

7 623

Cena bez DPH: 6 300 Kč

Vyberte si termín

Garantovaný
termín
Termín Čas Sleva Bez DPH S DPH Forma Účastníci
Dohodou 6 300 Kč 7 623 Kč  
G. Termín Cena
S DPH
Úč.
Dohodou 6 300
7 623

Co se v kurzu naučíte

 • Terminologie
  Pojmy třída, objekt, metoda, vlastnost
 • Popis a úprava prostředí pro vytváření maker
  Vytvoření prvního jednoduchého programu
  Kde jsou makra uložena
  Krokování maker a spouštění maker
  Práce s nápovědou.
 • Základní zásady programování v jazyce VBA
  Způsob zápisu procedur
  Komentáře
  Proměnné a konstanty - deklarace, viditelnost
  Vestavěná dialogová okna
  Podmínky, cykly
  Klíčové slovo FOR EACH
  Objektové proměnné
 • Popis objektového modelu Excelu
  Třída Application
  Třída Workbooks
  Třída Workbook - práce se sešitem
  Třída Sheets, Worksheets, Charts
  Třída Worksheet - práce s listy
  Třída Range - práce s buňkami
 • Základní funkce VBA
  Vestavěné funkce VBA - LEFT, RIGHT, NOW, REPLACE, DATE, FORMAT
 • Použití vestavěných funkcí MS Excel ve VBA
  SUM, AVERAGE, MAX, MATCH
 • Programové vkládání vzorců do MS Excel
  Programová práce s funkcí S-vyhledat
 • Ladění programového kódu
  Ošetření run-time chyb v proceduře
  Ignorování chyb.
 • Ukládání procedur do Osobního sešitu maker
  Makra, která musí být dostupná pro všechny soubory
 • Příklady procedur
  Vyfiltrování požadovaných údajů z dodaného souboru
  Vygenerování samostatného souboru/listu pro jednotlivá oddělení
 • Sloučení listů/souborů do jedné tabulky
  Vygenerovat tabulku podle vypočítaných kritérii
  Úprava CSV souboru na požadovaný formát-vložení VLOOKUP
  Filtrování přes více listů
  Odstranění prázdných řádků/sloupců
  Uzamčení/odemknutí/zobrazení/skrytí všech listů

   

Certifikace

Absolventi kurzu obdrží certifikát společnosti Computer Help.

Máte zájem o zakázkový kurz nebo individuální konzultaci?

Chcete přizpůsobit kurz vašim požadavkům? Máte zájem o výuku ve vašich prostorách? Potřebujete s nečím poradit? Pro více informací nás kontaktujte nebo nám zanechte zprávu.

+420 221 503 111
skoleni@computerhelp.cz
COMPUTER HELP, spol. s r. o.
Slezská 2127/13
120 00, Praha 2 - Vinohrady

Naši zákazníci