• Nákupní košík
Domů > Školení a vzdělávání > Akreditované kurzy DVPP > Microsoft Excel pro pedagogy

Microsoft Excel pro pedagogy

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří se potřebují seznámit s aplikací Microsoft Excel, dále jen MS Excel, kterou budou využívat k tvorbě potřebných tabulek pro každodenní pedagogickou činnost. Kurz je zaměřen na používání všech nástrojů, kam řadíme metody efektivního vytváření a upravování grafů, podmíněné formátování, tvorbu vzorců za použití početních, datumových, textových, logických a vyhledávacích funkcí. Lektor má ke každému tématu připraveny praktické ukázky, na kterých účastníkům kurzu vysvětluje, jak využívat probírané nástroje MS Excel.

Informace o kurzu

Délka kurzu

2 dny (8 vyučovacích hodin)

Cena s DPH:

5 808

Cena bez DPH: 4 800 Kč

Vyberte si termín

Garantovaný
termín
Termín Čas Sleva Bez DPH S DPH Forma Účastníci
Dohodou 4 800 Kč 5 808 Kč  
G. Termín Cena
S DPH
Úč.
Dohodou 4 800
5 808

Co se v kurzu naučíte

 • Základy MS Excel
  Zadávání čísel, kalendářního data a času
  Formát čísel
  Opakování tvorby vzorců
  Nabídka Vložit jinak, Najít a nahradit
 • Relativní a absolutní adresace
  Kopírování vzorců relativně (buňky bez znaku dolaru)
  Kopírování vzorců absolutně (buňky se znakem dolaru)
 • Automatické vyplňování řadami údajů
  Vyplnění sloupce číselnou řadou
  Vyplnění sloupce datumovou řadou
  (Dynamické doplňování)
 • Další funkce
  Vyhledávací funkce SVYHLEDAT
  Logická funkce KDYŽ
  Funkce pro zaokrouhlování ZAOKROUHLIT, ROUNDUP, ROUNDDOWN
  Textové funkce ZLEVA, ZPRAVA, ČÁST, DÉLKA
 • Slučování a rozdělování sloupců
  Rozdělení sloupce na více sloupců pomocí nástroje Text do sloupců
  Funkce CONCAT a operátor &
  Funkce TEXTJOIN
  Funkce Dynamické doplňování
 • Podmíněné formátování
  Formátování při splnění nastavených kritérií
  Datové čáry
 • Práce se seznamem dat
  Nástroj Odebrat duplicity
  Rozšířené možnosti řazení a filtrování dat
  Filtry textu, filtry čísel, filtry kalendářních dat
  Filtrování a řazení podle formátu
 • Úvod do kontingenčních tabulek
  Definice, vytvoření, rozložení
 • Základy vytváření grafů
  Vytvoření grafu
  Úprava grafu
  Změna vstupních zdrojových dat
 • Používání komentářů
  Vkládání, odstranění, zobrazení komentářů a poznámek

Certifikace

Absolventi kurzu obdrží certifikát společnosti Computer Help.

Máte zájem o zakázkový kurz nebo individuální konzultaci?

Chcete přizpůsobit kurz vašim požadavkům? Máte zájem o výuku ve vašich prostorách? Potřebujete s nečím poradit? Pro více informací nás kontaktujte nebo nám zanechte zprávu.

+420 221 503 111
skoleni@computerhelp.cz
COMPUTER HELP, spol. s r. o.
Slezská 2127/13
120 00, Praha 2 - Vinohrady

Naši zákazníci