• Nákupní košík
Domů > Školení a vzdělávání > Microsoft Office > Microsoft Excel - tipy, triky a praktické příklady

EX-6: Microsoft Excel - tipy, triky a praktické příklady

Tento kurz je určen pro všechny uživatele Excelu, kteří by chtěli svoji práci v této aplikaci urychlit a být více produktivní. Toho lze dosáhnout jednak pomocí vhodné konfigurace volitelných parametrů v Excelu a dále pomocí celé řady jednoduchých tipů a triků. Účastníci se seznámí s některými užitečnými klávesovými zkratkami a triky s myší, které urychlí manipulaci s daty. Dále se seznámí s řadou vestavěných funkcí v Excelu, pomocí kterých lze realizovat řadu praktických činností v Excelu. Pozornost se též bude věnovat dynamickým grafům, možnosti automatického načítání dat z webových stránek a vyhledávání dat na základě částečné shody, kterého se dá využít k opravě nepřesně zadaných dat.

Informace o kurzu

Délka kurzu

1 den (7 vyučovacích hodin)

Cena s DPH:

2 360

Cena bez DPH: 1 950 Kč

Vyberte si termín

Garance Termín Čas Sleva Bez DPH S DPH Forma Účastnící
Dohodou 1 950 Kč 2 360 Kč  
G. Termín Cena
S DPH
Úč.
Dohodou 1 950
2 360

Co se v kurzu naučíte

 • Vybrané konfigurační parametry Excelu, klávesové zkratky a triky s myší
  Optimalizace Excelu na rychlost
  Tipy a triky při práci s tabulkou
  Násobné kopírování dat
  Opětovné použití posledního formátování
  Vytvoření ad-hoc seznamu textových položek pro rychlé zadávání dat
  Výběr, identifikace a využití pouze viditelných buněk v tabulce


 • Využití funkcí Excelu k řešení praktických příkladů
  Automatické generování jedinečného identifikátoru pro nový záznam
  Přidání časového razítka pro nové záznamy
  Kontrola zadávání jedinečných hodnot do sloupce (eliminace duplicit)
  Použití masky pro rychlé vyhledávání dat ve sloupci
  Rychlé porovnání dvou tabulek
  Rychlá konverze dat
  Zobrazení duplicit v tabulce
  Správné třídění alfanumerických dat
  Využití vlastního formátování čísel

 • Pokročilé úpravy grafů
  Rychlé vytvoření grafu, změna výchozího typu grafu
  Automatická aktualizace grafu pro přidaná data
  Přidání dynamické popisky do grafu
  Vizualizace úkolů v čase – Ganttův diagram
  Zobrazení významových zón v grafu na ose hodnot
  Praktické zobrazení dvou časových řad – plán vs. skutečnost
  Podmíněné formátování v grafu

 • Dynamické grafy a kontingenční tabulky
  Zobrazení vybraného časového úseku časově závislých dat v grafu, dynamická změna časového úseku
  Využití kontingenční tabulky pro tvorbu dynamického grafu – výhody a nevýhody
  Úprava konfiguračních parametrů kontingenční tabulky
  Vše pouze pomocí vzorců a funkcí – žádné scriptování (makra)

 • Načítání tabulkových dat z www stránek
  Načtení a aktualizace dat z www stránky do Excelu
  Využití těchto dat ve výpočtech

 • Vyhledávání dat na základě částečné shody
  Instalace doplňku Fuzzy Lookup Add-In For Excel
  Propojení dvou datasetů na základě částečné shody ve zvolených sloupcích
  Stanovení míry spolehlivosti propojených dat
  Využití parametrů doplňku pro zvýšení míry spolehlivosti propojených dat
  Využití doplňku k eliminaci chyb při zadávání dat

Požadované znalosti

Pro úspěšné absolvování doporučujeme znalosti v rozsahu kurzu EX-5 Microsoft Excel - vzorce a funkce.

Máte zájem o zakázkový kurz nebo individuální konzultaci?

Chcete přizpůsobit kurz vašim požadavkům? Máte zájem o výuku ve vašich prostorách? Potřebujete s nečím poradit? Pro více informací nás kontaktujte nebo nám zanechte zprávu.

+420 221 503 111
+420 221 503 503
skoleni@computerhelp.cz
COMPUTER HELP, spol. s r. o.
Blanická 533/16
120 00, Praha 2 - Vinohrady

Naši zákazníci