• Nákupní košík

Umění prezentace

Kurz je určen všem, kteří chtějí zlepšit nejen formu ale i obsah prezentace svého projevu, myšlenek či profesních aktivit nejen prostřednictvím výpočetní techniky, ale i s její pomocí. V průběhu kurzu se účastníci seznámí s pravidly, které by jim měly být při jejich prezentaci nápomocny.

Informace o kurzu

Délka kurzu

1 den (8:30 - 14:30)

Materiály

Cvičení použitá při výuce s poznámkami

Cena s DPH:

2 541

Cena bez DPH: 2 100 Kč

Vyberte si termín

Garantovaný
termín
Termín Čas Sleva Bez DPH S DPH Forma Účastníci
Dohodou 2 100 Kč 2 541 Kč  
G. Termín Cena
S DPH
Úč.
Dohodou 2 100
2 541

Co se v kurzu naučíte

 • Popis probíraných témat a vymezení kategorií
 • Základní pravidla osobního projevu
 • Osobnost prezentátora, úroveň projevu, připravenost a umění slova
 • Udržení pozornosti, navázaní kontaktu, schopnosti vnímání
 • Obsahová stránka prezentace, formální stránka prezentace
 • Řečnické „triky“ v rámci projevu, vedení diskuse,argumentace a práce s publikem
 • Práce s problémovými účastníky
 • Umění odmítání, dodržování stanovených pravidel
 • Typy prezentací v závislosti na používaných prostředcích
 • Před tabulí, Flip-Chart, použití projekční techniky
 • Prezentace krok za krokem
 • Základní otázky před tvorbou prezentace
 • Využití dostupných prostředků
 • Praktická cvičení prezentačních dovedností
 • Účastnické prezentace na zadané téma
 • Spoluúčast při hodnocení účastnických prezentací

Certifikace

Absolventi kurzu obdrží certifikát společnosti COMPUTER HELP.

Požadované znalosti

Nejsou požadovány žádné speciální „vstupní“ znalosti. Základní znalosti práce s PC.

Máte zájem o zakázkový kurz nebo individuální konzultaci?

Chcete přizpůsobit kurz vašim požadavkům? Máte zájem o výuku ve vašich prostorách? Potřebujete s nečím poradit? Pro více informací nás kontaktujte nebo nám zanechte zprávu.

+420 221 503 111
skoleni@computerhelp.cz
COMPUTER HELP, spol. s r. o.
Slezská 2127/13
120 00, Praha 2 - Vinohrady

Naši zákazníci