• Nákupní košík
Domů > Školení a vzdělávání > IT profesionálové > Oracle SQL – základy

Oracle SQL – základy

V tomto kurzu se seznámíte s jazykem SQL v prostředí systému Oracle s využitím nástroje SQL Developer. Výklad je prováděn formou názorných příkladů a ukázek z praxe, během něhož se naučíte potřebné metody a postupy. Součástí kurzu je i soubor praktických cvičení, díky nimž si vše procvičíte a sami vyzkoušíte na cvičné databázi.

Informace o kurzu

Délka kurzu

2 dny (9:00- 15:00)

Materiály

Účastníci obdrží soubory a poznámky vytvořené během kurzu.

Cena s DPH:

11 858

Cena bez DPH: 9 800 Kč

Vyberte si termín

Garantovaný
termín
Termín Čas Sleva Bez DPH S DPH Forma Účastníci
18. 7. - 19. 7. 2024 9:00-15:00 9 800 Kč 11 858 Kč Prezenční
26. 9. - 27. 9. 2024 9:00-15:00 9 800 Kč 11 858 Kč Prezenční
Dohodou 9 800 Kč 11 858 Kč  
G. Termín Cena
S DPH
Úč.
18. 7. - 19. 7. 2024
9:00-15:00
Prezenční
9 800
11 858

26. 9. - 27. 9. 2024
9:00-15:00
Prezenční
9 800
11 858

Dohodou 9 800
11 858

Co se v kurzu naučíte

 • Úvod do SQL, nástroj SQL Developer
  Základní pojmy – připojení, databáze, tabulka, relace.
  Seznámení s nástrojem SQL Developer, popis cvičné databáze.
 • Příkaz SELECT.
  Syntaxe příkazu SELECT, základní pravidla.
  Aritmetické a řetězcové operátory, jednoduché výpočty.
  Hodnoty typu NULL a práce s nimi, funkce NVL a COALESCE.
 • Příkazy WHERE a ORDER BY
  Filtrování dat pomocí WHERE.
  Logické operátory v klauzuli WHERE.
  Řetězcový operátor LIKE, matematické a logické operátory.
  Řazení záznamů pomocí ORDER BY.
 • Využití funkcí v SQL
  Řetězcové (znakové) funkce.
  Numerické funkce.
  Konverzní funkce.
  Typ DATE a funkce pro práci s hodnotami typu DATE. („to_date“ a „to_char“).
  Logické funkce, funkce DECODE a CASE-WHEN.
 • Spojení tabulek pomocí JOIN
  Syntaxe spojení pomocí příkazu JOIN-ON.
  Syntaxe spojení pomocí příkazu WHERE.
  Různé typy spojení (inner join, natural join, self-join, outer-join, left a right join, full join).
 • Vytváření skupin – agregační funkce.
  Přehled a popis agregačních funkcí.
  Agregační funkce a hodnoty typu NULL.
  Klauzule GROUP BY.
  Klauzule HAVING, filtrování na úrovni seskupených hodnot.
 • Poddotazy (vnořené dotazy)
  Poddotaz, který reprezentuje jednu hodnotu.
  Poddotaz, který reprezentuje množinu hodnot.
  Korelované dotazy vs. nekorelované dotazy.
 • Akční dotazy, práce s tabulkami a daty v tabulkách
  Příkaz CREATE TABLE.
  Příkaz ATER TABLE – změna existujících tabulek.
  Příkaz DROP TABLE.
  Příkaz INSERT INTO.
  Příkaz UPDATE.
  Příkaz DELETE.
 • Další databázové objekty
  Pohledy (Views) – vysvětlení principu, vytvoření a ukázky použití.
  Synonyma.
 • Transakce
  Commit, rolback, savepoint, ukázky použití.
   
   

Certifikace

Absolventi kurzu obdrží certifikát společnosti COMPUTER HELP.

Máte zájem o zakázkový kurz nebo individuální konzultaci?

Chcete přizpůsobit kurz vašim požadavkům? Máte zájem o výuku ve vašich prostorách? Potřebujete s nečím poradit? Pro více informací nás kontaktujte nebo nám zanechte zprávu.

+420 221 503 111
skoleni@computerhelp.cz
COMPUTER HELP, spol. s r. o.
Slezská 2127/13
120 00, Praha 2 - Vinohrady

Naši zákazníci