• Nákupní košík
Domů > Školení a vzdělávání > IT profesionálové > PostgreSQL – základy

PoSQL-1: PostgreSQL – základy

V tomto kurzu se seznámíte s jazykem SQL v prostředí systému PostgreSQL s využitím nástroje DBeaver. Výklad je prováděn formou názorných příkladů a ukázek z praxe, během něhož se naučíte potřebné metody a postupy. Součástí kurzu je i soubor praktických cvičení, díky nimž si vše procvičíte a sami vyzkoušíte na cvičné databázi.

Informace o kurzu

Délka kurzu

2 dny (8:30 - 15:00)

Materiály

Účastníci obdrží soubory a poznámky vytvořené během kurzu.

Cena s DPH:

11 253

Cena bez DPH: 9 300 Kč

Vyberte si termín

Garantovaný
termín
Termín Čas Sleva Bez DPH S DPH Forma Účastníci
2. 11. - 3. 11. 2023 8:30-15:00 9 300 Kč 11 253 Kč Prezenční
Dohodou 9 300 Kč 11 253 Kč  
G. Termín Cena
S DPH
Úč.
2. 11. - 3. 11. 2023
8:30-15:00
Prezenční
9 300
11 253

Dohodou 9 300
11 253

Co se v kurzu naučíte

 • Úvod do SQL, nástroj DBeaver
  Základní pojmy – připojení, databáze, tabulka, relace.
  Seznámení s nástrojem DBeaver, popis cvičné databáze.
 • Příkaz SELECT.
  Syntaxe příkazu SELECT, základní pravidla.
  Aritmetické a řetězcové operátory, jednoduché výpočty.
  Hodnoty typu NULL a práce s nimi, funkce COALESCE.
 • Příkazy WHERE a ORDER BY
  Filtrování dat pomocí WHERE.
  Logické operátory v klauzuli WHERE.
  Řetězcový operátor LIKE, matematické a logické operátory.
  Řazení záznamů pomocí ORDER BY.
 • Využití funkcí v SQL
  Řetězcové (znakové) funkce.
  Numerické funkce.
  Konverzní funkce.
  Typ DATE a funkce pro manipulaci s hodnotami typu DATE.
  Logické funkce a rozhodovací funkce.
 • Spojení tabulek pomocí JOIN
  Syntaxe spojení pomocí příkazu JOIN-ON.
  Syntaxe spojení pomocí příkazu WHERE.
  Různé typy spojení (inner join, natural join, self-join, outer-join, left a right join, full join).
 • Vytváření skupin – agregační funkce.
  Přehled a popis agregačních funkcí.
  Agregační funkce a hodnoty typu NULL.
  Klauzule GROUP BY.
  Klauzule HAVING, filtrování na úrovni seskupených hodnot.
 • Poddotazy (vnořené dotazy)
  Poddotaz, který reprezentuje jednu hodnotu.
  Poddotaz, který reprezentuje množinu hodnot.
  Korelované dotazy vs. nekorelované dotazy.
 • Akční dotazy, práce s tabulkami a daty v tabulkách
  Příkaz CREATE TABLE.
  Příkaz ATER TABLE – změna existujících tabulek.
  Příkaz DROP TABLE.
  Příkaz INSERT INTO.
  Příkaz UPDATE.
  Příkaz DELETE.
 • Další databázové objekty
  Pohledy (Views) – vysvětlení principu, vytvoření a ukázky použití.
  Synonyma.
 • Transakce
  Commit, rolback, savepoint, ukázky použití.

Certifikace

Absolventi kurzu obdrží certifikát společnosti COMPUTER HELP.

Máte zájem o zakázkový kurz nebo individuální konzultaci?

Chcete přizpůsobit kurz vašim požadavkům? Máte zájem o výuku ve vašich prostorách? Potřebujete s nečím poradit? Pro více informací nás kontaktujte nebo nám zanechte zprávu.

+420 221 503 111
skoleni@computerhelp.cz
COMPUTER HELP, spol. s r. o.
Slezská 2127/13
120 00, Praha 2 - Vinohrady

Naši zákazníci